Menu

Iskolai közösségi szolgálat

Az érettségi vizsga megkezdésének feltétele 2016 óta, hogy minden diák 50 óra közösségi szolgálatot végezzen középiskolai tanulmányai alatt.

Közösségi szolgálat

A közösségi szolgálat szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység. Célja, hogy fejlessze a tanulók kommunikációs készségét, a szociális érzékenységét, az érzelmi intelligenciáját, együttérzését, felelősségvállalását, önismeretét, illetve a pályaorientációban is fontos lehet.

01.

Ennek jogszabályi hátterét

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.tv., a NAT kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI.14.) kormányrendelet és a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet rögzíti.

02.

Fogadó szervezet lehet:

helyi, nemzetiségi önkormányzat, költségvetési szerv, magyarországi székhelyű civil szervezet, közhasznú szervezet, egyházi jogi személy továbbá: szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató, illetve intézmény, egészségügyi szolgáltató, oktatási intézmény, felsőoktatási intézmény, muzeális intézmény, nyilvános könyvtár, közlevéltár, nyilvános magánlevéltár, közművelődési intézmény.

03.

Ezeken a területeken

működő intézményekkel, szervezetekkel – fogadó intézmények együttműködési megállapodást kell kötni az iskolának.

Mikor, milyen feltételekkel kell elvégezni az 50 órás közösségi szolgálatot?

 • A középiskola 9-12. évfolyamán, lehetőség szerint arányosan elosztva.
 • Az osztályfőnök az 50 órán belül legfeljebb 5 órás felkészítő, majd legfeljebb 5 órás záró foglalkozást tart.
 • Egy órán 60 perc közösségi szolgálati időt értünk, amibe az utazás ideje nem számítható be.
 • Tanítási napokon alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb háromórás, tanítási napokon kívül alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb ötórás időkeretben végezhető.
 • Közvetlen hozzátartozónál, rokonnál csak közvetítő szervezeten keresztül valósulhat meg

Az iskolai közösségi szolgálat teljesítése során:

 • Egyik félnek sem származhat anyagi haszna a tanuló tevékenységéből.
 • Nem végezhetnek olyan tevékenységet, amely bármely intézmény munkatársainak előírt kötelessége, amelyért egyébként ellenszolgáltatás járna. illetve vállalkozási tevékenységéhez kapcsolódik.
 • Szakmai feladatok ellátása, ilyen tevékenység végeztetése tilos!
 • Az iskola szerepet kap a közösségi szolgálat megszervezésében, de a törvény szerint nem kell felügyeletet, kíséretet biztosítania.
 • A közösségi szolgálatot tanítási időben nem, csak az után, illetve hétvégén végezheti a tanuló, ilyen indokkal nem menthető fel a másnapi számonkérések alól.
 • Sajátos nevelési igényű tanulóknál a szakértői bizottság javaslata alapján a közösségi szolgálat alól az igazgató határozatban mentesíthet.

A közösségi szolgálat dokumentálása:

 • A tanulónak közösségi szolgálati jelentkezési lapot kell kitöltenie, amely tartalmazza a közösségi szolgálatra való jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett helyét és idejét, valamint a szülő egyetértő nyilatkozatát.
 • A közösségi szolgálat során a tanuló köteles naplót vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott.
 • Az osztálynaplóban, a törzslapon és a bizonyítványban az osztályfőnök dokumentálja a közösségi szolgálat teljesítését.
 • Az iskolán kívüli külső szervezet és közreműködő mentor bevonásakor az iskola és a felek együttműködéséről megállapodást kell kötni, amelynek tartalmaznia kell a megállapodást aláíró felek adatain és vállalt kötelezettségein túl a foglalkoztatás időtartamát, a mentor nevét és feladatkörét.
 • Végezhető tevékenységek

  Oktatási tevékenységek

  • Bölcsődék, óvodák mindennapi tevékenysége


  • Korrepetálás iskolákban alsóbb évfolyamokon  • Oktatás idősek számára

  Kulturális, közösségi tevékenységek

  • Közgyűjteményben önkéntes feladatok ellátása

  • Múzeumpedagógiai vagy egyéb szolgálat segítése


  • Kultúrális programok szervezése bölcsödében, óvodákban

  Szociális tevékenységek

  • Felolvasás, beszélgetés, egyéb, a mentális egészséget támogató tevékenységek

  • Idős emberek támogatása szociális intézmény keretei között

  • Idős emberek segítése otthonukban

  Környezet-és természetvédelmi tevékenységek

  • Parkrendezés, közösségi terek tisztítása, rendezése

  • Szociális intézmény környezetének rendezése

  • Környezettudatosságra, vonatkozó programokban való részvétel

  Iskolánk jelenlegi partnerei

  Sorszám Fogadó szervezet neve irsz Település Utca

  1

  Budapest V. Kerületi Hild József Általános Iskola

  1051

  Budapest

  Nádor u. 12

  2

  Nagycsaládosok Országos Egyesülete

  1056

  Budapest

  Március 15. tér 8

  3

  Ács Károly Művelődési Központ

  2300

  Ráckeve

  Kossuth L. u. 51

  4

  Carlo Lovassport Egyesület

  2300

  Ráckeve

  Széchenyi u. 103

  5

  Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat

  2300

  Ráckeve

  Gábor Á. u. 19

  6

  Idősek Otthona

  2300

  Ráckeve

  Kazinczy u. 23.

  7

  Magyarországi Harmonikások Kulturális Egyesülete

  2300

  Ráckeve

  Nyár u. 25

  8

  Önkormányzati Tűzoltóság

  2300

  Ráckeve

  Bajcsy-Zs. u. 66

  9

  Pannon Vitézlő Oskola

  2300

  Ráckeve

  Tárogató u. 6

  10

  Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Ráckevei Tagintézménye

  2300

  Ráckeve

  Kossuth L. u. 16

  11

  Ráckeve 4 Szabadidősport Egyesület

  2300

  Ráckeve

  Vörösmarty u. 26

  12

  Ráckeve Városi Intézményi Gazdasági Iroda

  2300

  Ráckeve

  Szent István tér 5

  13

  Ráckeve Városi SE

  2300

  Ráckeve

  Dömsödi u. 34

  14

  Ráckeve Városi Sportegyesület, Korax Lovas Szakosztály

  2300

  Ráckeve

  Dömsödi u. 34

  15

  Ráckevei Árpád Fejedelem Általános Iskola

  2300

  Ráckeve

  Kölcsey u. 7

  16

  Skarica Máté Városi Könyvtár

  2300

  Ráckeve

  Kossuht L. u. 9

  17

  Szívárvány Óvoda

  2300

  Ráckeve

  Vörösmarty u. 40

  18

  Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola

  2309

  Lórév

  Dózsa Gy. u. 63

  19

  Szerb Önkormányzat

  2309

  Lórév

  Dundity A. u. 43

  20

  Napraforgó I. sz. Óvoda

  2310

  Szigetszentmiklós

  Kossuth L. u. 4

  21

  Városi Könyvtár és Közösségi Ház

  2310

  Szigetszentmiklós

  Tököli u. 19

  22

  Colour Táncegyesület

  2319

  Szigetújfalu

  Arany J. u. 12

  23

  Szigetújfalui Móra Ferenc Általános Iskola

  2319

  Szigetújfalu

  Vasút u 20

  24

  Római Katolikus Egyházközség

  2321

  Szigetbecse

  Makádi u. 32

  25

  Szigetbecse Község Önkormányzat

  2321

  Szigetbecse

  Petőfi S. u. 34

  26

  Szigetbecsei Tóparti Óvoda

  2321

  Szigetbecse

  Petőfi S. u. 9.

  27

  Makádi Hóvirág Óvoda

  2322

  Makád

  Rákóczi F. u. 40

  28

  Makádi Vadásztársaság

  2322

  Makád

   

  29

  Dunaharaszti Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

  2330

  Dunaharaszti

  Andrássy Gy. u. 14

  30

  Taksony Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat

  2335

  Taksony

  Szent Anna tér 1

  31

  Taksonyi Német Nemzetiségi Óvoda

  2335

  Taksony

  Szent Anna tér 1

  32

  Dunavarsány Város Önkormányzat Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

  2336

  Dunavarsány

  Kossuth L. u. 2

  33

  Willpower Tánc és Sport Egyesület

  2336

  Dunavarsány

  Árpád u. 4

  34

  Áporka Község Önkormányzat

  2338

  Áporka

  Petőfi S. u.32

  35

  Makra Sándor Majosházi Önkéntes Tűzoltó Egyesület

  2339

  Majosháza

  Kossuth u. 34

  36

  dr. Budavári és Társa

  2340

  Kiskunlacháza

  Dózsa Gy. u. 95

  37

  Fehér Liliom Idősek Otthona

  2340

  Kiskunlacháza

  Külső-Ráckevei u. 19

  38

  Hagyományörző Angylosházi Kör

  2340

  Kiskunlacháza

  Szent Imre u. 42

  39

  Kiskunlacháza-Áporka Általános Iskola

  2340

  Kiskunlacháza

  Munkácsy tér 1

  40

  Kiskunlacháza-Áporka Óvoda

  2340

  Kiskunlacháza

  Vörösmarty u. 3

  41

  Kiskunlacháza-Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

  2340

  Kiskunlacháza

  Dózsa Gy. u. 59/c

  42

  Kiskunlacházi Ifjú Kosarasok Köre

  2340

  Kiskunlacháza

  Damjanich u. 43

  43

  Kiskunlacházi Községi Motoros Klub

  2340

  Kiskunlacháza

  Völgyi dülő 163

  44

  Kiskunlacházi Western és Szabadidős Egyesület

  2340

  Kiskunlacháza

  Lahner Gy. u. 16

  45

  Peregi Hagyományörző Nyugdíjas Klub Közhasznú Egyesület

  2340

  Kiskunlacháza

  Szent Imre u. 42

  46

  Bokor László

  2344

  Dömsöd

  Előre u. 31

  47

  Dömsöd-Áporka-Apaj Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

  2344

  Dömsöd

  Petőfi tér 5

  48

  Dömsödi Nagyközségi Óvoda

  2344

  Dömsöd

  Dózsa Gy. u. 27/A

  49

  Dömsödi Polgármesteri Hivatal

  2344

  Dömsöd

  Petőfi tér 6

  50

  Dömsödi Sportegyesület

  2344

  Dömsöd

  Középsődunapart 1

  51

  Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola

  2344

  Dömsöd

  Széchenyi u. 9

  52

  Apaj Község Önkormányzata

  2345

  Apaj

  Fő tér 2

  53

  Apaji Pitypang óvoda

  2345

  Apaj

  Óvoda u. 12

  54

  Kamilla Virág-Ajándék

  2345

  Apaj

  Juhászföldi u. 14/4

  55

  Apaj-Ürbőpusztai Természetvédő Vadásztársaság

  2347

  Bugyi

  Juhászföld0719/8 hrsz.

  56

  Civil Kollégium Alapítvány

  6090

  Kunszentmiklós

  Kunbábony 37/2

  57

  Kunszentmiklósi Polgármesteri Hivatal

  6090

  Kunszentmiklós

  Kálvin tér 12

  58

  Római Katolikus Plébánia

  6090

  Kunszentmiklós

  Endrédy u. 8

  59

  Varga Domokos Általános Művelődési Központ

  6090

  Kunszentmiklós

  Rákóczi F. u. 63

  60

  Levendula Alapfokú Művészeti Iskola

  6098

  Tass

  Dunai u. 24

  61

  Kabóka Lovastanya KFT.

  8130

  Enying

  Nefelejcs u.2

  62

  Fantázia Alapfokú Művészeti Iskola

  2347

  Bugyi

  Templom u 19

  63

  Kiskunlacházi Református Egyházközösség

  2340

  Kiskunlacháza

  Kossuth L u 40

  64

  MÉG 100 év Dömsödért

  2344

  Dömsöd

  Petőfi tér 2-3

  65

  Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

  1149

  Budapest

  Mogyoródi ú 43

  66

  Ady Endre Gimnázium

  2300

  Ráckeve

  Kossuth L u 82

  67

  Ebsegély Árva Kutyák Rehablitációs Alapítvány

  2343

  Kiskunlacháza

  Bankháza puszta 33

  68

  Árpád Múzeum

  2300

  Ráckeve

  Kossuth L u 34

  69

  Kiskunlacháza Sport Egyesület

  2340

  Kiskunlacháza

  Lahner Gy. u. 4

  70

  Makád Község Önkormányzata

  2322

  Makád

  Kossuth L u 52

  71

  Ráckeve Római Katolikus Plébánia

  2300

  Ráckeve

  Szent István tér 20

  72

  Majosházi Polgárőr Egyesület

  2339

  Majosháza

  Kossuth L u 34

  73

  Közép-MO-i Ipartestületek Szövetsége Közh.Nonp.kft

  2220

  Vecsés

  Telepi út 58

  74

  TG Faipari Kft

  2310

  Szigetszentmiklós

  Rákóczi u 35

  75

  Bugyi Nagyközségi Napköziotthonos Óvoda

  2347

  Bugyi

  Sport u 1

  76

  Magyar Speciális Olimpia Szövetség

  1146

  Budapest

  Istvánmezei út 1-3